Výstava obrazů Karla Bárty - "Pokračování" - v Muzeu Dr. A. Hrdličky v Humpolci - 5. července - 23. srpna 2020

02.01.2021 10:47

Od 5. července do 23. srpna 2020 se v Muzeu Dr.Aleše Hrdličky v Humpolci konala výstava obrazů Karla Bárty - "Pokračování".

Návštěvníci se mohli seznámit s dalším jeho dílem. Vernisáž se konala v neděli 5. července 2020, kdy  již byla uvolněná opatření z důvodu pandemie. Za možnost uskutečnění výstavy tímto děkujeme Muzeu Dr. Aleše Hrdičky v Humpolci, které poskytlo výstavní plochy, a za jejich ochotu a vstřícnost. Za úvodní slovo děkujeme paní Evě Krejčí a Janě Novákové a za hudební doprovod panu Petru Žákovi a jeho studentkám Markétě a  Alžbětě Kupcovým.Karel Bárta Pokračování.pdf (3,5 MB)