Bojovník s velkýma vážnýma očima.

...jako vedoucí ateliéru malby na brněnské FaVU jsem měl možnost se s Karlem setkávat, mluvit, diskutovat   a učit jej téměř každou středu, tedy poznávání začalo a klasický starodávný vztah učitel-žák také, bohužel trval jen krátce a nemohl ani příliš pomoci rozvinout Karlův talent a vydat jeho zralé plody...
...pozoroval jsem jeho dílo, mládí, křehkost i pevnou sílu a jen občas jemně radil nebo se snažil svými připomínkami jej navádět k přemýšlení a hledání sebe sama...
...skvělý student, malíř...kdo jsme my a kdo sám jsem?...a co obrazy? co jsou? - jsou to jen okna do umělé reality nebo také čitelné vzkazy plné informací nebo špejchary energie?...
...nebo jsou malované obrazy také otisky pohybů duše, která manipuluje tělo i mysl?...
...nebo snad duch je tvoří?...třeba je to všechno dohromady...
...každopádně Karlovy obrazy jsou naplněny jeho energií otištěnou prostřednictvím
štětce a barev na plátna a papíry a jeho myšlenkami a uměním...

...zvláštní to "povolání" pro které se rozhodl, jehož tajemství chtěl studovat a naučit se...malíř je často sám, při práci je ponechán sám sobě, svým myšlenkám, touhám a náladám...aby se uplatnil musí mu pomoct jeho ego a ambice, což je samozřejmě i vyčerpávající a mnohdy i na překážku, ale tyto dva motory
výtvarného umění jdou bez zastávky tisíciletími a umožnily tak nebývale vyniknout evropskému malířství...

...proč člověka žene touha stát se malíř? - co "zatemní" mozek mladého člověka dát se na tak nejistou a svízelnou cestu, o které si většina dnešní společnosti nic moc nemyslí, nerozumí jí a nepodporuje...udržují se naivní představy a ve školách a dokonce i na universitách se vyvíjející se fenomén výtvarné kultury
nevyučuje...

...proč se stali malíři ti z jeskyní paleolitu?...lidé jakoby se často počátků malířství bojí i dnes, raději o něm nemluví, vědci jej nezkoumají s opravdovým zájmem a s pochopením...vědecký výzkum nelze brát vážně, stojí na místě a většinou jsou jeho výsledky pro veřejnost bagatelizovány a na universitách i dnes jsou ještě stále učeny nesmysly konce devatenáctého a rigidního, vražedného století dvacátého...a při tom je jasno, že právě počátky malířství stojí u zrodu moderního člověka, u zrodu jeho kultury a náboženství...
...sebeuvědomění a touha se vyjadřovat symboly a znaky na úsvitu dějin...naši dávní předkové a profesní bratři malíři byli lidé stejní jako my nejen fyzicky ale i duševně, žili v důmyslně organisovaných tlupách, takže byli schopni tak dobře přežít a rozvíjet se a kultivovat svoje schopnosti uprostřed divoké přírody mezi všemi těmi obrovskými nemilosrdnými predátory a mega šelmami všude kolem chodícími, dokonce je úspěšně lovili...

...šamanská výtvarná kultura, která se jen pozvolna prohlubovala a vyvíjela po desítky tisíciletí náhle společně s "přehnaně" velkými šelmami zmizela, aby se po pár tisíci letech zase vynořila v pohoří Taurus, kde se najednou udál zázrak vzniku zemědělství, který pokračuje dodnes a umožňuje a vytváří kulturu naší
civilizace...
...po potopě už v Evropě jeskyní malby nenacházíme a nová civilizace postupem doby udělala z malířství uznávanou lidskou činnost, která se stává nositelkou kulturního dědictví národů... přesto se dnes vyučuje jen na úzce odborných školách...

...líbí se mi Karlova zarputilost a hltavost učení...zapálený chlapec, mladý umělec jak se patří...škola jej baví, to je jasné...velká naděje...
...poletují mi teď myslí Karlovy obrazy, jeho portréty a scény bitev...voják...touha být klasik i modernista...realista...rytmické abstraktní plochy, mužná malba...
...začátečník, student, měl nakročeno rázně...
...všichni ti mladíci umělci, Karlovi kolegové, museli byste to zažít, zvláštní parta citlivých lidí - jsou speciálně nezkrotní i krotcí strachy a je poučné pro mne je pozorovat v dospívání v muže a ženy...
...za každého přijatého, jemuž jsem tak ovlivnil osud, jsem chtě nechtě bral profesní i lidskou odpovědnost a vždy prožíval nezdary a radoval se zdary...psát o Karlovi v minulém čase se mi nechce - stejně žádný čas není, je to jen koncept, je jen přítomné teď a tak taky Karla právě prociťuji...
...Karel je vlastenec...není častý jev pro mne, nejen jako učitele, pozorovat dnes u mladých lidí vlastenectví a vřelý vztah k historii národa...vážím si ho za to ještě více...
... Karlův zájem o vojenství je veden jistě normální mužností, vrozenou bojovností, ale také i vlasteneckými pohnutkami v tom nejlepším, tradičním slova smyslu...
...vlastenectví je často jedinou možností jak uhájit území - vlast, svrchovaný stát i národ, jak jsme několikrát v naší historii zažili a že je to dnes opět aktuální je jasné...
...malíř jak jinak...pozorný posluchač...zvláštní jeho napřímení, rovný jako stromek...
...Karlovy obrazy mají až jakousi patriarchální ztuhlost ve své mladické horlivosti...
...začátek stávání se malířem....mladická vášeň...bojovník s velkýma vážnýma očima...

prof.Martin Mainer v Limuzech 7.5.2012