Výstava obrazů v Galerii Jána Šmoka Jihlava ve dnech 2.4. - 9.5.2014

31.08.2014 19:44

Střední umělecká škola grafická Vyšší odborná škola grafická v Jihlavě uspořádala výstavu obrazů svého bývalého žáka Karla Bárty, který byl na této škole studentem v letech - 2006 - 2010.

Výstava byla zahájena vernisáží dne 2.4.2014 v Galerii Jána Šmoka. Úvodní slova k této výstavě výstižně a krásně pronesl pan učitel PaedDr. Radomír Dvořák, jemuž patří velký dík. Zároveň je třeba poděkovat i panu řediteli Mgr. Milanu Dušákovi a všem za uskutečnění této výstavy.